SSG - Meimon Danshikou Keppuuroku

Author: Sakurai Shushushu
Artist: Sakurai Shushushu
Synopsis:
Volume 04
by Shoujo Sense, 2017.01.19
by Shoujo Sense, 2016.12.30
by Shoujo Sense, 2016.11.27
by Shoujo Sense, 2016.11.18
by Shoujo Sense, 2016.10.26
Volume 03
by Shoujo Sense, 2016.10.01
by Shoujo Sense, 2016.09.25
by Shoujo Sense, 2016.09.24
by Shoujo Sense, 2016.09.21
by Shoujo Sense, 2016.09.14
Volume 02
by Shoujo Sense, 2016.07.09
by Shoujo Sense, 2015.12.05
by Shoujo Sense, 2015.09.29
by Shoujo Sense, 2015.08.29
by Shoujo Sense, 2015.08.21
Volume 01
by Shoujo Sense, 2015.08.18
by Shoujo Sense, 2015.07.11
by Shoujo Sense, 2015.07.11
by Shoujo Sense, 2015.06.06