Life so Happy

Author: Kouchi Kaede
Artist: Kouchi Kaede
Synopsis:
Volume 03
by Shoujo Sense, 2019.06.02
Volume 02
by Shoujo Sense, 2018.01.08
by Shoujo Sense, 2017.11.28
by Shoujo Sense, 2017.11.18
by Shoujo Sense, 2017.10.22
by Shoujo Sense, 2017.08.18
Volume 01
by Shoujo Sense, 2017.06.18
by Shoujo Sense, 2017.06.05
by Shoujo Sense, 2017.05.21
by Shoujo Sense, 2017.05.01
by Shoujo Sense, 2016.05.14
by Shoujo Sense, 2016.04.27