Life so Happy

Author: Kouchi Kaede
Artist: Kouchi Kaede
Synopsis:
Volume 02
Volume 01
by Shoujo Sense, 2017.06.18
by Shoujo Sense, 2017.06.05
by Shoujo Sense, 2017.05.21
by Shoujo Sense, 2017.05.01
by Shoujo Sense, 2016.05.14
by Shoujo Sense, 2016.04.27