Hatsukoi Lollipop

Author: Matsumoto Kaori
Artist: Matsumoto Kaori
Synopsis:
Volume 01
by Shoujo Sense, 2016.06.15
by Shoujo Sense, 2016.03.05
by Shoujo Sense, 2016.02.27
by Shoujo Sense, 2016.02.05
by Shoujo Sense, 2016.01.25