Boku no Giovanni

Author: Hozumi
Artist: Hozumi
Synopsis:
Volume 02
Volume 01
by Shoujo Sense, 2017.07.16
by Shoujo Sense, 2017.05.13
by Shoujo Sense, 2017.04.17
by Shoujo Sense, 2017.04.17
by Shoujo Sense, 2017.02.12
by Shoujo Sense, 2016.06.26